(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Triisostearyl citrate

Triisostearyl citrate


Một chất điều hòa da có khả năng hút giữ. Đây là triester của ancol triisostearylic và axit citric.