(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Tapioca flour (Manihot utilissima hay Jatropha manihot)

Tapioca flour (Manihot utilissima hay Jatropha manihot)


(Tiếng Việt. Bột sắn hột)

Sử dụng như một chất làm đặc. Đây là tinh bột có nguồn gốc từ cây sắn.
X