(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sulisobenzone

Sulisobenzone


Tên dược phẩm của benzophenone-4, một hóa chất chống nắng. Xem benzophenone-4.