(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sulfated castor oil

Sulfated castor oil


(Tiếng Việt. Dầu thầu dầu đã sulfate hóa)

Một chất hoạt động bề mặt được sử dụng như một chất làm sạch.