(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sucrose polysoyate

Sucrose polysoyate


Chất làm mềm và nhũ hóa.