(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium carboxymethyl betaglucan

Sodium carboxymethyl betaglucan


(Tiếng Việt. Natri carboxymethyl betaglucan)

Sử dụng như một chất kết nối và để kiểm soát độ nhớt của một công thức mỹ phẩm.
X