(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Silicon oil

Silicon oil


(Tiếng Việt. Dầu silic)

Một mô tả chung chung thường dùng để ám chỉ methicone.
X