(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sarcosine

Sarcosine


Một axit amin có sẵn trong tự nhiên được sử dụng trong công thức mỹ phẩm như một chất điều hòa da. Tên hóa học của nó là N-methyl glycine.