(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ppg-15 stearyl ether

Ppg-15 stearyl ether


Chất làm mềm và điều hòa da.