(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyoxyethyleneglycol monostearate

Polyoxyethyleneglycol monostearate


Một chất nhũ hóa.
X