(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Pentyl dimethyl paba

Pentyl dimethyl paba


Tên gọi khác: amydimethyl PABA.

Một hoá chất hấp thụ UVB không thường được sử dụng do có chứa thành phần PABA.