(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-60 glycerylisostearate

Peg-60 glycerylisostearate


Chất hoạt động bề mặt và nhũ hoá.
X