(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-6, -8, -12, -20 bee wax

Peg-6, -8, -12, -20 bee wax


(Tiếng Việt. Sáp ong PEG-6, -8, -12, -20)

Một chất hoạt động bề mặt nhũ hoá có thể gelatin hóa lipid.
X