(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-32 stearate

Peg-32 stearate


Chất làm sạch và hoà tan thường được sử dụng trong các sản phẩm cho mặt và cổ cũng như sản phẩm dưỡng ẩm. Xem thêm PEG stearate.
X