(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Palm kernel glyceride (hydrogenated)

Palm kernel glyceride (hydrogenated)


(Tiếng Việt. Glyceride hạt cọ (đã hydro hóa))

Một chất nhũ hóa và điều chỉnh độ nhất quán. Nó là một hỗn hợp của mono-, di- và triglyceride bắt nguồn từ dầu hạt cọ.