(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Oleyl erucate

Oleyl erucate


Một chất làm mềm đa mục đích thỉnh thoảng được sử dụng như một chất thay thế cho dầu jojoba.