(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Octyl hydroxystearate

Octyl hydroxystearate


Chất làm mềm được sử dụng như một chất điều hòa da.