(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Oakmoss empuree (Evernia prunastri)

Oakmoss empuree (Evernia prunastri)


Một thành phần hương liệu bắt nguồn từ bất kỳ loài nào trong số các địa y tạo ra nhựa mọc trên cây sồi.
X