(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Mimosa bark extract

Mimosa bark extract


(Tiếng Việt. Chiết xuất vỏ cây trinh nữ)

Xem mimosa tenuiflora.
X