(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Menthol methyl lactate

Menthol methyl lactate


Chất làm mát và cũng có thể được sử dụng như hương liệu.