(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

MAGNESIUM SULFATE

MAGNESIUM SULFATE


Một loại muối vô cơ được sử dụng làm chất độn trong các sản phẩm làm đẹp.