(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lypohydroxy acid

Lypohydroxy acid


Tên gọi khác: LHA

(Tiếng Việt. Axit lypohydroxy)

Xem thêm beta-lipohydroxy acid.
X