(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lauryl glucoside

Lauryl glucoside


Một chất hoạt động bề mặt nhẹ.
X