(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Lactamide mea

Lactamide mea


Một chất hoạt động bề mặt có thể đóng vai trò là chất làm đặc, tạo bọt và ổn định hóa.