(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hydrotriticum wheat amino acids

Hydrotriticum wheat amino acids


Hydrotriticum wheat amino acidsamino acid lúa mỳ hydrotriticum– một chất có khả năng giữ và tạo ẩm tốt. Nó được ghi nhận có khả năng xuyên qua lớp sừng và làm ẩm từ bên trong.
X