(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Hydrolyzed albumen

Hydrolyzed albumen


Hydrolyzed albumen– phần lòng trắng trứng bị thủy phân. Xem trứng bị thủy phân.
X