(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glycolipids

Glycolipids


Glycolipids– một chất nhũ hóa và tạo độ ẩm. xem thêm glycoprotein (hòa tan)