(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Glyceryl mono-isostearate (glyceryl isostearate)

Glyceryl mono-isostearate (glyceryl isostearate)


Glyceryl mono-isostearate (glyceryl isostearate)– một isostearate acid thường được đưa vào quá trình điều chế mỹ phẩm như chất làm mềm da.
X