(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ferric ferrocyanide

Ferric ferrocyanide


Ferric ferrocyanide– một chất màu xanh không độc. Được dùng như chất tạo màu.
X