(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ethoxydiglycol oleate

Ethoxydiglycol oleate


Ethoxydiglycol oleate– là một chất làm mềm da.