(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Disodium EDTA

Disodium EDTA


Disodium EDTA– một chất bảo quản được dùng ở nồng độ 0.1– 0.5%