(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Dioctyl maleate

Dioctyl maleate


Dioctyl maleate – một chất hình thành màng và chất làm mềm da thu được từ maleic acid.
X