(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cypress extract (Cupressus)

Cypress extract (Cupressus)


Cypress extract (Cupressus)– chiết xuất cây bách– một chiết xuất thu được từ lá và cành con của cây bách. Xem thêm dầu bách.
X