(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Crambe abyssinica seed oil

Crambe abyssinica seed oil


Crambe abyssinica seed oil– dầu hạt crambe – là một chất làm mềm da không nhớt, nó giúp cải thiện cảm giác da và khả năng tạo độ ẩm. Nó là một thành viên trong họ mù tạc