(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cocoyl sarcosine

Cocoyl sarcosine


Cocoyl sarcosine – ứng dụng trong các sản phẩm chăm sóc da của nó chưa được rõ ràng. Nó được điều chế từ caffeine thông qua quá trình phân giải với barium hydroxide.