(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Chronium compounds

Chronium compounds


Chronium compounds– hỗn hợp chronium. Đây là các oxide được dùng chính cho các vết thâm quầng ở mắt và thuốc bôi mi mắt màu xanh nhạt. Hỗn hợp chronium có thể gây dị ứng khi bôi lên da.