(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Chromium hydroxide green

Chromium hydroxide green


Chromium hydroxide green– một chất tạo màu dùng chủ yếu trong các chất chế tạo sản phẩm trang điểm. xem thêm hỗn hợp chronium.
X