(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Cetyl alcohol 40

Cetyl alcohol 40


Cetyl alcohol 40– một chất bảo quản và chất vận chuyển giống với còn cetyl