(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Carrot oleoresin

Carrot oleoresin


Carrot oleoresin– có tính dưỡng ẩm tốt. Thành phần này được tìm thấy hơn nửa các sản phẩm chăm sóc tóc.