(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Carboxyethy-y-aminobutyric acid

Carboxyethy-y-aminobutyric acid


Carboxyethy-y-aminobutyric acid– được coi như chất tăng tốc độ phát triển tế bào. Nó có thể được dùng trong các chất điều chế mỹ phẩm chống lão hóa