(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Carbopol

Carbopol


Carbopol– là tên thương mại cho các carbomer. Xem thêm carbomer.