(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Bis-digylceryl polyacryadipate-2

Bis-digylceryl polyacryadipate-2


Bis-digylceryl polyacryadipate-2– một chất tổng hợp nhân tạo cho lanolin, là chất làm mềm da