(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Benzylidene camphor sulfonic acid

Benzylidene camphor sulfonic acid


Benzylidene camphor sulfonic acid– một chất lọc tia UV và hấp thụ tia UV với nồng độ dùng được chấp thuận ở mức tới 6% (ở châu Âu)