(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ammonium hydroxide

Ammonium hydroxide


Ammonium hydroxide– được dùng trong các chất điều chế mỹ phẩm như chất kiềm nhằm trung hòa tính acid mạnh trong quá trình điều chế
X