(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Adenosine phosphate

Adenosine phosphate


Adenosine phosphate– một nucleotide (một khối xây dựng cơ bản của axit nucleic) được thêm vào sản phẩm chăm sóc da để giữ nước và hơi ẩm.