(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid

2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid


(Tiếng Việt. Axit 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic)

Xem phenylbenzimidazole sulfonic acid.
X