BIỂU ĐỒ THỰC PHẨM CHO TỪNG NHÓM MÁU

Dưới đây là biểu đồ các loại thực phẩm có thể rất có lợi, trung tính hoặc có hại với từng nhóm máu tương ứng.

thuc-pham-theo-nhom-mau

Hãy ăn uống phù hợp với nhóm máu của bạn
+ Có lợi, thức ăn có tác dụng như một vị thuốc
O trung tính, thức ăn đóng vai trò là thực phẩm
X tránh, thức ăn có tác dụng như chất độc

Screen Shot 2015-03-14 at 6.11.22 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.11.38 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.11.51 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.12.06 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.23.53 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.13.33 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.14.06 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.14.34 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.30.29 PM

Screen Shot 2015-03-14 at 6.15.11 PM
Happyskin

Lượt thích 11 00 503503

Bình luận


X
Top