(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Video - Trang điểm theo xu hướng Marsala

Video - Trang điểm theo xu hướng Marsala

Trang điểm theo xu hướng Marsala

Tim bạn có “lỗi nhịp” khi nhìn thấy một màu son “yêu chết đi được” hay sẵn sàng “chết” cho một màu mắt đẹp? Hãy để Happy Skin “thỏa cơn thèm” của bạn với trào lưu hot nhất trong “Nhịp tim thứ 101” số đầu tiên – Trang điểm theo xu hướng Marsala, màu của năm 2015.

Cập nhật: 07-Jul-2015
Trang điểm theo xu hướng Marsala <p>Tim bạn có “lỗi nhịp” khi nhìn thấy một màu son “yêu chết đi được” hay sẵn sàng “chết” cho một màu mắt đẹp? Hãy để Happy Skin “thỏa cơn thèm” của bạn với trào lưu hot nhất trong “Nhịp tim thứ 101”... thumbnail text