(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Video - Mẹo trộn mỹ phẩm an toàn

Video - Mẹo trộn mỹ phẩm an toàn

Mẹo trộn mỹ phẩm an toàn

Bạn muốn tìm một loại kem trộn an toàn? Ai bảo kem trộn là không an toàn nhỉ? Kem trộn thực ra là trộn các loại kem với nhau thôi mà?Hãy xem Emmi - Biết tuốt cá tính hướng dẫn về cách trộn mỹ phẩm an toàn nhé.

Cập nhật: 07-Jul-2015
Mẹo trộn mỹ phẩm an toàn <p>Bạn muốn tìm một loại kem trộn an toàn? Ai bảo kem trộn là không an toàn nhỉ? Kem trộn thực ra là trộn các loại kem với nhau thôi mà?Hãy xem Emmi – Biết tuốt cá tính hướng dẫn về cách trộn mỹ... thumbnail text