(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Video - Hướng Dẫn Makeup Mắt Ấn Tượng Với Huda Beauty Rose Gold

Video - Hướng Dẫn Makeup Mắt Ấn Tượng Với Huda Beauty Rose Gold

Hướng Dẫn Makeup Mắt Ấn Tượng Với Huda Beauty Rose Gold

👀😍 Bảng màu mắt của Huda Beauty quả là DANH BẤT HƯ TRUYỀN mà!!😱😭 🌸 Ai bảo màu khó đánh, việc khó cứ để Happy Skin lo, có thêm beauty blogger Gau Zoan nữa thì thành chuyện nhỏ kaka. ❤️ Việc của các nàng là lo kiếm $65 để rinh ẻm về ngay và luôn kìa!! 😍😍😍

Cập nhật: 08-Jan-2017
Hướng Dẫn Makeup Mắt Ấn Tượng Với Huda Beauty Rose Gold <p>👀😍 Bảng màu mắt của Huda Beauty quả là DANH BẤT HƯ TRUYỀN mà!!😱😭<br> 🌸 Ai bảo màu... thumbnail text